IMANA ITANZE URUFUNGUZO, na Pst Bosco

Amahoro! Twongeye kubasuhuza mu gire amahoro ya Yesu Christo twifanyije namwe mu mahoro no mu bibazo byose . Turakomeje rero intego  zacu Ikinyamakuru patmosfc.org ndetse no kuyandi ma paji yacu akorera kuri murandasi nka youtube channel: patmos of faith church na facebook ariyo patmos faith church nta kabuza rero  tuzajya tubana namwe tubagezaho inkuru nziza ya Yesu Christo binyuze ku rubuga rwacu nkuko dukunze kubikora nk’ibisanzwe, uyu munsi rero turi kuwa gatatu  mu iteraniro riri kubera muri Patmos of faith church riherereye I nyarutarama hafi ya Kk security  tukaba turi mu iteraniro rijya riba buri wa gatatu w’icyumweru, ibihe bidasanze ndetse ni ubuntu bw’Imana iba yatugiriye kuri uyu munsi n’ibyagaciro Impande zose.ubuntu bw’Imana  bukaba bukomeje hano mu itorero Patmos aho guhera mu gitondo Imana iba ikomeje kwigaragariza mu bantu bayo kuko abenshi barakira ndetse bakabohoka, kuri uyu munsi byagenze neza cyane,nkuko twatangiranye rero aya masengesho tuyabagezaho buri gihe binyuze ku mbuga zacu za Patmos of faith church. Kuri uyu munsi dore uko byari byifashe kubatabashije guterana natwe:

 

Pastor Mwihoreze niwe utangiye iteraniro asenga,umwanya mwiza ukundwa nababa baje gusenga kuko benshi baganira n’Imana binyuze mu isengesho ndetse bakanaboneraho kwihana.

Umwanya mwiza wo kumva ijambo ry’Imana.

Uyu munsi hari umuvugabutumwa  W’umushyitsi  Musafiri

Ev.Musafiri mu ijambo ry’Imana

Umutwe ugira uti”IMFUNGUZO Z’UMUDUGUDU”.

Dusome muri 2 samweli 8:1 Hanyuma y’ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza, anyaga urufunguzo rw’umudugudu w’umurwa, arukura mu maboko y’Abafilisitiya.

Hariho abantu batatu bafite imfunguzo, Yesu afite imfunguzo ebyiri,Petero rumwe na dawidi rumwe.

Prophet Bosco nawe ari mu iteraniro akurikiye ijambo ry’Imana.

Urufunguzo  Yesu afite rufite ububasha bwo guhagarika icyago ku buzima bwawe uko cyaba kimeze kose kubwo ububasha bwa Yesu christo,Uwiteka niwe ufite icyemezo cyanyuma kuri wowe byashoboka ko ubona nta nzira nimwe igaragara yakugeza aho wifuza nyamara mu kanya gato nkako guhumbya Uwiteka yakora igitangaza ibintu bigahinduka batangira kukwitaranya kuko Imana ariyo ikora byose kandi mu gihe cya nyacyo Reka kwiheba Uwiteka azakurira neza ntugire ubwoba Uwiteka amanukitse kugirango akurwanirire.

Gusenga kwawe gutumye Uwiteka ampanuka kugirango yigaragaze ceceka Uwiteka niwe nyiringabo iturize usenge.
Bakomeje basenga biginga Imana
Bose bakomeje basenga.
“Uwiteka akugiriye neza humura dore byose birangiye” Ubuhanuzi.

Umushumba wa Patmos niwe ushoje iteraniro anasezerera abateranye uyu munsi anibutsa abateranye ko gahunda zo muri iki cyumweru zikomeje aho kuwa mbere hari amateraniro yo gusengera abantu, ndetse no kuwa gatatu harimo amateraniro yirirwamo nkuko uyu munsi yabaye ndetse.

kurikira videwo:

 

copyright: patmosfc.org

Comments

comments

About Patmos

Healing Services and Deliverance in name of Jesus Christ

View all posts by Patmos →